A Luxurious Adventure: Get off the beaten track in Iceland & Paris

โทรสอบถาม : 02-1054573

Line Official Account : @ayathaiservice
Day1


 • 08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทอยาไทยคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 • 11.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน แอร์ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ AF165

 • 18.45 น. เดินทางถึง กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในโรงแรม

  พักแรม ณ กรุงปารีส Novotel Paris La Defense หรือเทียบเท่าDay2


 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ทัวร์ปารีสแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยรถเต่าสุดคลาสสิค กับ เจ้า Citroen Deux Chevaux

  ทัวร์เริ่มต้น จากจุดสตาร์ท รถเต่า ลัดเลาะ ในถนนเส้นเล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจมองข้ามไป เพื่อผ่านชมทัศนียภาพและเก็บภาพความประทับใจกับความงามและความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอด 1 ชั่วโมงเติม


  หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ไม่มีใครในโลกนี้จะไม่รู้จักของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกก็ประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอยอย่างในรูปที่เราเห็น ตั้งอยู่แถบถนนที่เรียกว่า ชองป์ เดอ มารส์ ในกรุงปารีส


  จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) จัตุรัสสุดคึกคัก ดื่มด่ำกับบรรยากาศโรแมนติกในกรุงปารีส พร้อมเก็บภาพแลนด์มาร์คสำคัญอย่างหอไอเฟล ณ จัตุรัสทรอคาเดโร


  ผ่านชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชัยนโปเลียน(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805


  ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ์ (Champs-Elysees ) ซึ่งทอดยาวจาก จัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัย นโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิ นโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836


  เลอ กร็อง ปาแล เด ช็องเซลีเซ (Le Grand Palais des Champs-Elysees) เป็นอาคารแห่งนวัตกรรมล้ำยุคในสมัยนั้นที่จัดแสดงวัตถุและข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างที่น่าสนใจ จนเมื่อล่วงเข้าหลังจากปี 1 947 เป็นต้นมาก็เพิ่มเติมการจัดแสดงงานศิลปะ และในปัจจุบันกร็อง ปาแลคือสถานที่จัดนิทรรศการชื่อดังแห่งมหานครปารีส


  โบสถ์มาเดลิน (Church Madeleine) ซึ่งสถาปัตยกรรมเป็นแบบกริก-โรมัน ซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่ชาวฝรั่งเศสไปสร้างโบสถ์ที่มีลักษณะแบบนี้ เพราะเป็นวิหาร สำหรับบูชาเทพของชาวริกหรือชาวโรมัน ลักษณะเด่นของวิหารแบบนี้ก็คือเสาและจั่ว


  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งที่วิจิตรงดงาม


  จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Musée du Louvre) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงเก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนอนมากกว่า 8.3 ล้านคนต่อปี ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ คาเปเทียง ตัวอาคารเดิมทีเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

  อิสระช้อปปิ้ง ถนนชองเชลิเช (champs elysees) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทางให้ท่านเดินเที่ยวชมความสวยงามของถนนเส้นนี้ ทั้งเพลิดเพลินเดินช้อปปิ้งกับร้านค้าหรูหราที่มีแต่สินค้าแบรนด์เนม รวมทั้งมีร้านอาหารมากมายหลายต่อหลายร้านที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอีกด้วย


  ชม ปลาชเดอลา ค็องคอร์ด (place de la concorde) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์มัสเลนที่สร้างแบบกรีกโบราณ โดมแองวาลิคสถานที่เก็บพระศพของ นโปเลียน


  อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าในราคาปลอดอากร ซึ่งมีให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง เสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น กระเป๋า และเครื่องหนัง ผ้าลูกไม้ฝรั่งเศส เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และของที่ระลึก ฯลฯ อิสระให้ท่านร้อปปิ้งต่อ ณ ห้างแพรงตอง และแกลเลอรี ลาฟาเยส ห้างชื่อดังที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมกว่า 50 ยี่ห้อ อาทิ Burberry, Lowe, Dolce & Gabbana,Gucci, Louis Vuitton, Longchamp ฯaฯ • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Les Pinces

  พักแรม ณ กรุงปารีส Novotel Paris La Defense หรือเทียบเท่าDay3


 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านแวะถ่ายรูป ย่านมงต์มาตร (Montmartre) เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นที่พำนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมายในปัจจุบันนี้ เพรา:ถนนหลายสายได้ถูกเปลี่ยนเป็นย่านไนต์คลับ, แหล่งจัดแสดงโชว์กลางคืน, ระบำแคนเตะขาสูง ซึงประดับประดาด้วยแสงสีที่ฉูดฉาด รวมถึงการค้าประเวณีที่ยังไม่เลือนหายไปจากเมืองนี้ ซึ่งมิโรงละครกลางคืนที่มีชื่อเสียงจากบทประพันธ์จนนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ Hollywood นั่นก็คือ โรงละครโมแลงรูจ (Moulin rouge) • 13.10 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์โดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI543

 • 15.45 u. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์

  กรุงเรคยาวิก (Reykjavik) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า อ่าวแห่งควัน เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวทิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแดบนี้มาก่อนหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว


  นำท่านเดินทางสูบ่อน้ำแร่ Laugarvatn Fontana ที่มีน้ำแร่ธรรมชาติจากใต้ดิน (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ระยะทาง 154 กิโลเมตร) ให้ท่านสัมผัสการผ่อนคลายแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ. ไม่เพียงเท่านั้น ท้าผิสูจน์! การรักษาร่างกายแบบธรรมชาติ อาบน้ำแร่และ แช่น้ำในทะเลสาบที่อุณหภูมิ 0 องศา พร้อมขึ้นมาเข้า Sauna พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพลิดเพลิน • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Fontana หรือเทียบเท่า

  พักแรม ณ Gullfoss Hotel หรือเทียบเท่าDay4


 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุร้อนไกเซอร์ (Geysir) (ใช้เวลาเดินทาง 0.25 ชั่วโมง ระยะทาง 25 กิโลเมตร)นำท่านชม น้ำพุร้อนไกเซอร์ (Geysin) ตั้งอยู่ในหุบเขา Haukadalur ทางทิศตวันออกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ไกเซอร์ที่นี่ เป็นต้นตำรับของคำว่าไกเซอร์ที่ใช้เรียกน้ำพุลักษณะนี้ทั่วโลก น้ำพุร้อนไกเซอร์ยังเป็นน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดของไอซ์แลนด์อีกด้วย เวลาพุออกมาบางครั้งสูงได้ถึง 80 เมตร เมื่อน้ำพุหยุดการพุบริเวณนั้นจะอบอวลไปด้วยไอน้ำดูแล้วเหมือนมีหมอกควันปกคลุมอยู่ การเกิดของไกเซอร์ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะทางอุธกธรณีวิทยา ซึ่งสามารถพบได้เพียงไม่กี่แห่งในโลก รวมถึงที่ประเทศไอซ์แลนด์ จึงนับเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากชนิดหนึ่ง


  นำท่านชม น้ำตกกุลล์ฟอสส (Gulfoss) ไนล์แองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากๆ ในไอซ์แลนด์ ลักษณะของน้ำตก ด้านบนมีพื้นที่กว่า 1 กิโลเมตร และค่อยๆ หักทำมุมโค้งวนคล้ายบันได เป็นขั้นๆ และลาดเอียงลดหลั่นระดับไล่ลงไปค่อยๆ ลดระดับลงไปในเขาเบื้องล่างที่มีความสูงกว่า 30 เมตร ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ


  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประทศไอซ์แลนด์ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ระยะทาง 70กิโลเมตร)


  นำท่านชม อุทยานแห่งชาติชิงเควลลีร์ (Thingvellir National Park) ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Pingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ใกลักับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์จึงนับเป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจของโลก • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิก ระหว่างการเดินทาง

  นำท่านเปิดประสบการณ์ด้วยการ ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง


  นำท่านเดินทางสู่โรงแรม Fosshotel Glacier Lagoon (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง ระยะทาง 187 กิโลเมตร) • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภายในโรงแรม

  พักแรม ณ เมืองเนปฮาเวลเลียร์ Fosshotel Glacier Lagoon หรือเทียบเท่าDay5


 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  โจกุลซาลอนเป็นธารน้ำแข็งพันปีอันเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร


  นำท่าน ชมความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่ทะเล


  นำท่านถ่ายรูป อุทยานแห่งชาติสกัพตาฟลิส์ (Skaftafell Nation Park) ความยิ่งใหญ่ญ่ของธารน้ำเข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์และใหญ่ที่สุดในยุโรปเท่ากับธารน้ำเข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน ธารน้ำแข็งวัทนโยคูลล์เป็นธารน้ำเข็งที่เท่าแก่กว่ายุคน้ำแข็งไปอีก 2,500 ปี


  น้ำตกสวาร์ติฟอสส (Skaftafell) หรือน้ำตกสิดำ เป็นจุดชมวิวที่ทุกท่านเมื่อมาเยือนที่นี่แล้วต้องแวะชมและสัมผัสกับความงามของสายน้ำมื่อกระทบแสงอาทิตย์จะสองประกายคล้ายคริสตัลนับหมื่นนับแสนเม็ดที่เทลงมาสูงแอ่งน้ำ


  Build Global Warming Awareness with glacier walk


  กิจกรรมพิเศษ นำท่านเดินบนกลาเซียร์น้ำแข็ง (Glacier Hiking) ที่เกิดขึ้นจากหิมะที่ทับถมลงมาจนฟอร์มตัวเป็นน้ำแข็ง สมผสถง Gtoba Waming ท่กดข้นอยางใกลชด (รวมอุปกรณีรองเท้าและหมวกกันน็อค) • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Hotel Skaftafell หรือเทียบเท่า

  นำท่านชม ถ้ำคริสตัล (Crystal Cave) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแขังสวินาฟิลสโจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถ้ำาแหงนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำเข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าไปชมความงดงามของถ้ำน้ำแข็งจึงสามารถทำได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือผนังน้ำแข็งคือก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได้กายใต้พนังน้ำ ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงในโลกนี้ (รวมอุปกรณ์ รองเท้าและหมวกกันน็อค)


  จากนั้น นำทำเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง (Ice Beach) หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกลักับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด ซึ่งมีความงดงามมาก


  นำท่านเดินทางสู่โรงแรม Fosshotel Glacier Lagoon • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภายในโรงแรม

  พักแรม ณ เมืองเนปฮาเวลเลียร์ Fosshotel Glacier Lagoon หรือเทียบเท่าDay6


 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก (Vik) (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ระยะทาง 163 กิโลเมตร)


  ชม ชายหาดสีดำ (Reynisfjara Black Sand Beach) เรย์นิสฟยารา หาดทรายสีดำ มหัศจรรย์ธรรมชาติแห่ง ไอซ์แลนด์ และใกล้ๆกับหาดทรายดำนี้ มีแท่งหินบะชอลต์ทรงกระบอกหกเหลี่ยมเรียงช้อนกันเป็นชั้นๆอยู่ด้วย ชายหาดแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินนะซอลต์ที่ถูก พัดพาไปรวมกันอยู่บริเวณชายหาด ทรายที่นี่ก็เลยมีความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพัง


  นำท่าน ถ่ายภาพบริเวณหน้าพาเดียร์โฮไล “Dyrholaey” อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเพราะว่าอยู่ไม่ใกลจากถนนเส้นหลักลักษณะเด่น คือ เป็นหินที่ก่อตัวเป็นรูปโค้ง มีทางลอดตรงกลาง ซึ่งการโค้งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต จนได้เวลาอันสมควร • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Restaurant Strond หรือเทียบเท่า

  นำท่านแวะถ่ายรูปกับน้ำตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความ สวยงามของน้ำตกที่เป็น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหว


  นำท่านชม น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตก ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง โดยมีความสูงราว 60 เมตร


  นำท่านเดินทางสู่ Reykjavik (ใช้เวลาเดินทาง 1.40 ชั่วโมง ระยะทาง 128 กิโลเมตร)


  นำท่าน ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrimskirkja) เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตาม แบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแตัป 1 945 แล้วเสร็จปี ค.ศ. 1986 บริเวณต้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร อีริกสัน (Leif Eiriksson) ยืนตระหง่าน อยู่บื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์อซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรทที่ไป เหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย


  นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งไหญ่ในการ ยุติสงครามเย็น • ค่ำ รับแระทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พักแรม ณ เมือง เรคยาวิก Grand Hotel Reykjavik หรือเทียบเท่าDay7


 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ Campsite

  Private party whale watching yacht


  นำท่าน ล่องเรือยอร์ชส่วนตัว ชมวาฬ กล่าวกันว่าการชมวาฬในเขตนี้ท่านอาจโชคดีได้พบกับ 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเล (Big 5 of the Sea) ในเขตภูมิภาคนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะได้มี โอกาสใกล้ชัดกับวาฬแบบธรรมชาติมากที่สุด วาฬสีน้ำเงิน, วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหัวทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออร์กา ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ บนเรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจให้ท่านเลือกสรรค์


   


 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Baan Thai หรือเทียบเท่า

  นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) (ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที ระยทาง 50 กิโลเมตร)


  นำท่านชมและแช่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตามธรรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ำในบ่อน้ำแร่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมิสรรพ คุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัฐยาศัย


  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนเลยการ์เแวร์กูร์ (Laugavegur) ถนนช็อปปิ้งหลัก ย่านใจกลางเมืองของกรุง เรคยาวิค แล:เชื่อมต่อถึงถนนช็อปปิ้ง บานกัสไรตี (Bankastræti) เอยส์เตยสแลตี (Austurstræti) ถนนทุกสายนี้สามารถเดิน เท้าถึงกันได้ง่ายๆจากใจกลางเมือง มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร Lobster house หรือเที่ยบเท่า

  พักแรม ณ เมืองเรคยาวิก Grand Hotel Reykjavik หรือเทียบเท่าDay8


 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ • 7.40 น. ออกเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม โดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI500

 • 11.55 น. เดินทางถึงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์

 • 17.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเค แอล เอ็ม เที่ยวบินที่ KL 875Day9


 • 09.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ และประทับใจ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรสอบถาม : 02-1054573


Line Official Account : @ayathaiservice