AsiaRussia

รัสเซีย หรือสหัพนธรัฐรัสเซีย ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินอาณาเขตสองทวีป เอเชียและยุโรป ครอบคลุมแผ่นดิน 1 ใน 8 ของพื้นที่อยู่อาศัยทั้งหมด รัสเซียเป็นประเทศที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร สังเกตได้จากมหาวิหารเซนต์บาซิล มหาวิหารใจกลางจตุรัสแดง สัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นประเทศรัสเซีย จนรัสเซียขึ้นชื่อว่าเป็น ดินแดนแห่งศิลปะ มีทั้งวิหารและพระราชวังที่งดงามหลายแห่ง อีกทั้งรัสเซียยังขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติ ด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ตั้งอยู่เหนือสุดของแผนที่โลก และเป็นอีกกนึ่งประเทศที่นักท่องเที่ยวนิยมมาล่าแสงเหนือ ปรากฏการณ์เกิดแสงออโรร่าสีสวยบนท้องฟ้ายามค่ำคืน นอกจากการล่าแสงเหนือแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งคือการชมละครสัตว์ และการล่องเรือชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นต้น