Safari

ทวีปแอฟฟริกาดินแดนที่เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากมากมายเช่น ม้าลาย ยีราฟ และเสือดาว โดยเฉพาะ 5 สัตว์ใหญ่หรือ Big5 ซึ่งเราจะพาท่านไปไปชมพวกมันเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่านยังจะได้เรียนรู้วิถีชิวิตของคนท้องถิ่น และผมทุ่งหญ้าและเทือกเขาอันงดงาม ท่านยังมีโอกาสค้างคืนที่แคมป์กลางทะเลทรายเพื่อดื่มด่ำบรรยากาศแต่สะดวดสบายไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน