Marathon

“ถ้าคุณอยากวิ่ง วิ่งระยะไมล์ แต่ถ้าคุณอยากสัมผัสกับประสบการณ์ที่เปลี่ยนไป ให้ไปวิ่งมาราธอน” – Emil Zatopek คำกล่าวนี้ไม่ได้เกินจริงเลยหากเราไปถามเหล่านักวิ่งมาราธอนที่หลงใหลการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจ เพราะสิ่งที่ได้ตอบแทนจากการวิ่งมาราาธอนไม่ได้มีเพียงแค่สุขภาพที่แข็วแรง หากแต่ยังรวมถึงการมีวินัยและความอดทน มุ่งมั่นเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้เสริมให้ “มาราธอน” เป็นคำที่พิเศษขึ้นมามากกว่าแค่การวิ่งธรรมดา

ออกวิ่งบนเส้นทางที่แปลกใหม่ ท้าทายตัวเองกับสนามที่ไม่เคยไป คือเสน่ห์ของมาราธอนที่มัดใจคนรักการวิ่งจนถอนตัวไม่ขึ้น คว้ารองเท้าคู่โปรด แล้วออกมาหาประสบการณ์วิ่งที่แตกต่างไปบนเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหล่านี้ไปพร้อมกัน