CyclingNetherlands boat & bike

ล่องเรือและปั่นจักรยาน กลายเป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เมื่อมาเยือนเนเธอแลนด์ ด้วยระบบการวางโครงข่ายจักรายานที่ดีที่สุดในโลกและคูคลองน้อยใหญ่ที่อยู่รอบประเทศ เนเธอแลนด์จึงได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งจักรยานและคูคลอง เหมาะอย่างยิ่งกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวสายชิลที่รักธรรมชาติและการปั่นจักยาน

ล่องเรือตามคูคลองเก่าแก่ที่ขสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ชมทิวทัศน์และความน่ารักของของบ้านเมืองสไตล์ยุโรปสลับกับการปั่นจักรยานรอบเมืองชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามและสัมผัสชีวืตความเป็นอยู่ของชาวดัตช์อย่างใกล้ชิด เป็นประสบการณ์ที่ชวนให้ลองทำดูครั้งหนึ่งในชีวิต