TrekkingLuxery Everest Basecamp

"เอเวอเรส เบสแคมป์" ปฐมบทสำคัญขแงผู้ที่ต้องการพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอย่างยอดเขาเอสเวอเรส และเป็นอีกเส้นทางที่เปิดโอกสาสให้นักเดินเขามาทดสอบความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจ เส้นทางยอดฮิตทีดึงดูดเหล่านักเดินเขาทั่วโลกให้มาสัมผัสกับความงามของธรรมชาติหลากสีสัน ตั้งแต่สีเขียวขจีของต้นไม้ไปจนถึงสีขาวโพลนของหิมะที่ปกคลุมยอดเขา รวมถึงได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติห่างไกลจากจากความเจริญ

ด้วยความสูงกว่า 5000 เมตรจากระดับน้ำทะเล การเดินเท้าไป เอเวอเรสเบสแคมป์ ต้องใช้ทั้งแรงกาย แรงใจ และความอดทน เพราะต้องต่อสู้กับความเหนื่อยล้าและแรงกดอากาศที่บางเบา แต่เชื่อได้เลยว่า ทุกหยาดเหงื่อที่เสียไปจะแลกมาซึ่งความภาคภูมิใจและประสบการณ์ที่สามารถเล่าให้ผู้อื่นได้ฟังไม่รู้จบ