CyclingNetherland Cycling

เนเธอแลนด์ ดินแดนของในฝันของนักปั่นทั่วโลก "สวรรค์ที่แท้จริงของนักปั่น" คำกล่าวนี้ไม่เกินจริงเลยเมือพูดถึงประเทศเนเธอแลนด์ ดินแดนที่ได้รับขนานานามว่าเป็นเมืองแห่งจักรยานโลก ด้วยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราบประกอบกับการวางโครงข่ายจักรยานที่สร้างขึ้นเพื่อนักปั่นโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเส้นทางตัดผ่านสถานที่โดดเด่นและงดงาม หรือการสร้างเลนจักรยานที่มีความยาวเชื่อมกันทั้งประเทศกว่า 19000 กิโลเมตร ทำให้ประเทศนี้กลายเป็นศูนย์รวมสถานที่ปั่นจักรยานที่ดีและปลอดภัยที่สุดในโลก

ไม่จำเป็นต้องเป็นนักปั่นมืออาชีพ คุณก็สามารถปั่นจักรยานที่เนเธอแลนด์ได้ ด้วยเส้นทางจักรยานที่เนเธอแลนด์ได้ ด้วยเส้นทางจักรยานที่รังสรรมาเพื่อการปั่นจักรยานโดยเฉพาะและเส้นทางที่หลากหลาย ทำให้ท่านสามารถชมความงดงามของธรรมชาติ สูดอากาศโอโซนที่ไร้มลพิษและสัมผัสถึงวิถีชีวิตฉบับวิถีชาวดัตช์แท้ๆ ในมุมมองที่คนอื่นอาจจะไม่เคยสัมผัสมาก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะปลดเปลื้องทุกความเหนื่อยล้าจากการออกกำลังขามาตลอดทั้งวันโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยก็ได้"